Donald Lipski
Previous  |  Next
 
 
 Title Good as Gold
 Work Date 2004
 Medium 
 Size h: 99 x w: 103 x d: 14 in / h: 251.46 x w: 261.62 x d: 35.56 cm