Back

Winston Roeth
Eldorado
1997
tempera on belgian cotton
60 x 90 inches