Search the whole artnet database

BackOlga Rozanova
Untitled (Green Stripe),
1917-18
Rostovo-Yaroslavskij
Arkhitekturno-Khuduzhestvennyi Muzej, Yaroslavskij, Russia

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.