Back  
 

Cai Guo-Qiang preparing a gunpowder drawing for the Guggenheim’s 2006 gala