Splendor – Beijing Grand Opening

Splendor – Beijing Grand Opening

Singapore, Singapore Saturday, June 18, 2011


Singapore, Singapore
Saturday, June 18, 2011

Curator : Yang Wei Artists : Chen Wenling, Chen Zhuo, Huang Key, Feng Feng, He Wenjue, Liu Hong, Pan Dehai, Wang CHuan, Wu Mingzhong, Yu Fan, Yue Minjun