Søren Behncke: Stepmother Nature

Søren Behncke: Stepmother Nature

Flæsketorvet 69 - 71Copenhagen, Denmark Friday, April 5, 2013Saturday, April 27, 2013

Flæsketorvet 69 - 71
Copenhagen, Denmark
Friday, April 5, 2013Saturday, April 27, 2013

Please scroll down for English version

Stepmother Nature

En soloudstilling af Søren Behncke

FERNISERING FREDAG DEN 05. APRIL 2013. FRA 17.00 - 22.00
UDSTILLINGSPERIODE: 6. APRIL – 27. APRIL 2013.

Det kan være svært at se skoven for bare træer. I Stepmother Nature undersøger Søren Behncke vores forhold til naturen. Igennem lærreder, tegninger, skulptur og installation overvejer han underfundigt forholdet mellem kultur og natur. I galleriets første rum møder vi en skov, en kulisseskov skabt af pap. Igennem skoven skimtes et stort lærred med titlen Hit Hot Hood, en Robin Hood-lignende karakter har med bue og pil nedlagt samtlige af skovens tegneseriebeboere. Dumbo, Søren Spætte og andre kære kendinge ligger gennemboret og livløse tilbage.

I parafrasen Les Animaux d’Avignon er Picassos bordelpiger skiftet ud med Yogi Bear, Peter Plys, Anders And og andre kendte tegneseriekarakterer. Og trækkerdyrene ser ikke glade ud i skovbunden. Behncke sætter spørgsmålstegn ved, hvordan vi behandler naturen, samtidig med at vi romantiserer den kulturelt. Han citerer Per Højholts Naturens Uskyld (1990), der smigrende bedyrer, at naturen er uskyldig, modsat os. Den er tillokkende, et sted for udflugt og tilflugt, endda et sted, hvor man kan finde sig selv. Helt så enkelt er Behnckes skovtur ikke. I parafrasen The Luncheon on the Grass over Manets Frokost I Det Grønne, har chimpansen mistet sin uskyld og frokosten kommer i frugtkasser fra hele verden.

Behncke konstaterer og problematiserer. Der er ingen løftede grønnepegefingre i Stepmother Nature. I et surrealistisk mix af kunsthistoriens kendte motiver, tegneseriepastiche, tekniske forbrugerikoner og en ekspressionistisk figurativ malerstil engagerer Behncke beskueren i den, tilsyneladende, evige problematik; Hvad er vores forhold til naturen i dag? Romantisk rekreation, sportslegeplads, respekt, nødvendighed, ligegyldighed? Tager vi naturen alvorligt?

Søren Behncke (f.1967. DK) har nyligt udstillet på Esbjerg Kunst Museum, The Hole Gallery (New York), Viborg Museum og KØS Museet for kunst i det offentlige rum. Behncke arbejder også under pseudonymerne Papfar og Posemanden med temporære indgreb i det offentlige rum. Senere i 2013 deltager han på udstillingen Mur Hæk Hegn på KØS, samt på triennalen Nordic Art Station på Eskilstuna Kunst Museum (Sverige). Stepmother Nature er Behncke’s fjerde soloudstilling hos V1 Gallery.

___________________________________________________________________

Stepmother Nature

A solo exhibition by Søren Behncke

OPENING: FRIDAY APRIL 05. 2013. TIME: 17.00 - 22.00
EXHIBITION PERIOD: APRIL 06 – APRIL 27. 2013.

It can be hard to see the forest for the trees. In the exhibition Stepmother Nature Søren Behncke examines our current relationship with nature. Through paintings, sculptures, drawings and installation, he honestly and humorously surveys the affair between culture and nature. Entering the gallery you are greeted by a forest, a set piece forest created in cardboard. Through the forest one can catch a glimpse of a large painting titled Hit Hot Hood, a Robin Hood like figure has brought down, with bow and arrow, all the cartoon inhabitants of the forest. Dumbo, Woody Woodpecker and other familiar animal faces lie scattered, perforated by arrows and lifeless in the woods.

In the paraphrase Les Animaux d’Avignon Picasso’s prostitutes has been substituted by Yogi Bear, Winnie The Pooh, Donald Duck and other comic characters, the rent-animals do not look happy on the forest floor. Behncke questions how we really treat nature, while we are romanticizing it culturally. He quotes the Danish poet Per Højholt’s book The Innocence of Nature that flattering asserts that nature is innocent contrary to man. Nature is alluring, a place to get lost, find refuge, or even a place to find yourself. Behncke’s nature outing is not quite so simple. In the paraphrase painting The Luncheon on the Grass after Manet the chimpanzee has lost it’s innocence and the lunch consist of fruit-boxes from around the world.

Behncke ascertains and problematizes. There is no green finger wagging in Stepmother Nature. In a surreal mix of familiar art historical tableaus, carton pastiche, pop cultural references, consumer icons and in an expressionistic figurative style, Behncke engages the viewer in the continuous debate about the nature of our relation with nature.

Søren Behncke (B.1967, Danish) has recently exhibited at Esbjerg Museum of Art (Denmark), The Hole Gallery, New York (USA), Viborg Museum of Art (Denmark) and KØS – Museum of art in public spaces (Denmark). Behncke also works under the pseudonyms Papfar (cardboard dad) and Posemanden (bag man) with temporary interventions in public space. Later this year he will participate in the exhibition MUR HÆK HEGN (Wall, Hedge, Fence) at KØS museum and the triennial Nordic Art Station at Eskilstuna Art Museum (Sweden).
Stepmother Nature is Søren Behncke’s fourth solo exhibition with V1 Gallery.