Matthew Stone: Body Language
Asger Carlsen: Wrong

Matthew Stone: Body Language
Asger Carlsen: Wrong

Flæsketorvet 69 - 71Copenhagen, Denmark Saturday, March 27, 2010Saturday, May 1, 2010

Flæsketorvet 69 - 71
Copenhagen, Denmark
Saturday, March 27, 2010Saturday, May 1, 2010

V1 GALLERY PRÆSENTERER

WRONG – en soloudstilling af ASGER CARLSEN
BODY LANGUAGE – en soloudstilling af MATTHEW STONE

Åbning: fredag den 26. marts kl. 17 – 22.
Udstillingsperiode: 27.03- 01.05.2010

Hvor går grænsen – hvis den overhovedet eksisterer – mellem ret og vrang? Diskussionen er ligeså gammel og lige så universel som menneskets gang på jorden. Det understreger den unge britiske kunstnerstjerne Matthew Stone og den New York baserede danske kunstner Asger Carlsen i hver deres soloudstilling, som tegner grænser op med kridtstreger, udvisker dem med kroppe og fylder mellemrummene med håb og skibbrudne drømme, løgn og oprigtighed, skrøbelige væsener og stærke følelser, skæve grin og store visioner. Især retter Asger Carlsen og Matthew Stone lyset – og mørket – mod vilje og afmagt, tiltrækning og afstand, nærhed og distance. Med fotografiet som værktøj udforsker Carlsen og Stone gråzoner og uopdyrkede områder i grænselandskaber mellem genre, medie, moral og mennesker.

ASGER CARLSEN - Wrong
Asger Carlsen (f. 1973) har skabt et tiltrækkende, forstemmende og afskyvækkende misfoster med udstillingen Wrong. Ved hjælp af alkymi, mørke og en trodsig fantasi har han fremelsket en verden fyldt med helt almindelige og ganske vanartede mennesker, dyr og landskaber. Og man får fornemmelsen af at han – ligesom Mary Shelleys doktor og andre videnskabsfolk – nærer en dybfølt kærlighed til sine frembringelser. Han lader derfor beskueren selv fundere over, hvorfor man på én gang bliver både underholdt, tiltrukket, forvirret, chokeret og frastødt af de tvistede sort-hvide øjeblikke, som eksisterer uden for tid og sted. Carlsen lader således de sære mutationer skubbe til ens tanker og banke på de døre, som man vægrer sig ved at åbne.

I mødet med det mystiske og besynderlige opstår der rum til tvivl og undren. Hverdagen står åben til fortolkning. Og man får følelsen af at befinde sig i en David Lynch film, der hverken har en begyndelse, slutning eller udfrielse. I stedet sluger man de sande løgnehistorier, der både fungerer som et spejl på virkeligheden og samtidig drejer på rattet, så kortet pludselig vender den forkerte vej, og man må stoppe og spørge sig selv, hvor man selv blev af.

Wrong balancerer mellem virkelighed og uvirkelighed. I det limbo bliver der plads til beskuerens egen fantasi og følelser. Asger Carlsen opfordrer beskueren til at iagttage verden, det smukke og det underlige, med begejstret undren.

Den amerikanske kurator og kritiker Tim Barber udtalte, at Wrong var det bedste kunstprojekt han havde set i 2009. I forbindelse med udstilling udkommer Wrong også i bogform på det roste forlag Mörel Books.

MATTHEW STONE – Body Language
Matthew Stones (f. 1982) menneskelige landskaber er monumentale og enkle, stærke og skrøbelige på én og samme gang. Bunkerne af nøgne menneskekroppe bliver i værkerne præsenteret som multidimensionale væsner fulde af liv . Stone bruger lyset og mørket til at spille på de skulpturelle hvælvinger og overflader, og han leger samtidig med fantasiens trang til at udforske både det blotlagte og det tilslørede.

De essentielle spørgsmål i værkerne omhandler separation og genforenelse, og en udfordring af opfattelsen af individualitet. Verden opdeles ofte i modsætninger: rigtig/forkert, lys/mørk, god/ond, dig/mig. Så tanken om at verden – og vi – kan bestå af det hele, inklusive gråzonerne, er forbløffende svær at rumme. Ikke mindst fordi vi som mennesker konstant er lykkeligt og smertefuldt beviste om vores adskillelse fra andre mennesker. Hvor huden ender, ender vi. I stedet for at afvise disse simplificerede påståede modsætninger, foreslår Stone en ny kontekst, hvor de indgår i en kraftfuld sameksistens.

Stone lirker også til opfattelsen af den urokkelige individualisme. Med kameraet som et magisk værktøj, fanger han øjeblikke i langstrakte intime situationer, hvor individet udviskes, og tankerne og følelserne får frit lejde. Ved hjælp af kunsten gør han op med frygten og blotlægger en modig optimisme, som ikke kun kaster nyt lys på mennesket, men også på de muligheder, vi rummer.

Matthew Stone blev af den britiske avis Sunday Times udnævnt til at være den vigtigste nulevende engelske kunstner under 30 år. Og den engelske kurator og kunstkritiker Sir Norman Rosenthal har sammenlignet ham med en ung Damien Hirst.

Med Wrong og Body Language tyvstarter V1 Gallery Copenhagen Photo Festival med en udfordring og opfordring til, hvordan fotografiet kan anvendes i samtidskunsten.

Vi glæder os til at se dig.

For yderligere information om udstillingen er du velkomme til at kontakte galleriet:
+ 45 3331 0321 / elg@v1gallery.com. V1 Gallery. Flæsketorvet 69-71. 1711 København V - Danmark. www.v1gallery.com.
Åbningstider: Onsdag-fredag: 12-18, lørdag: 12-16 eller efter aftale. Tak til Werkstette, Union Gallery, Tuborg, Pernod og Nanna Thylstrup for tekst

___________________________________________

V1 GALLERY PRESENTS

WRONG - a solo exhibition by ASGER CARLSEN
BODY LANGUAGE – a solo exhibition by MATTHEW STONE

Opening reception: Friday March 26. 2010. From 17 – 22.
Exhibition period: March 27. - May 01. 2010.

Where is the line – if it even exists – between right and wrong? The discussion is just as old and universal as humankind’s life on earth. And just as relevant today as it was then, as British art comet Matthew Stone and New York City based Danish artist Asger Carlsen display in two separate, new exhibitions at V1 Gallery. Boundaries are drawn with chalk, only to be blurred by moving bodies, and the gaps that are left, are filled with hope and shattered dreams, deceptions and sincerity, fragile beings and strong emotions, quirky smiles and ambitious visions.

Stone and Carlsen direct the light – and the dark – towards determination and shortcomings, attraction and separation, closeness and distance. Using photography as a tool Carlsen and Stone explore grey areas and hidden worlds in the twilight zone between genre, media, morals and humans.

ASGER CARLSEN - Wrong
Asger Carlsen (b. 1973) has ‘miscreated’ an attractive, disheartening and joyful freak show entitled Wrong. Using alchemy, darkness and an unrestricted imagination he has adorned a parallel world populated by very normal and very strange humans, humanoids, animals and landscapes. One gets the feeling that he – like Mary Shelley’s doctor and other scientists – feels a profound fondness for his creations. He lets the viewer wonder and ponder, simultaneously entertained, attracted, confused, choked or disturbed by the twisted black and white moments that exist outside time and space.

Asger Carlsen does Wrong. Premeditated abstract wrong evolves into snapshots that are strangely familiar and mundane. Carlsen taps into a murky subconscious river that runs through all of us. We know we are looking at a manipulated reality, but it is as tangible as the real. This limbo creates space for the observer’s own imagination and interpretation. Asger Carlsen wants you to wonder at the world.

The American critic, curator and publisher Tim Barber called Wrong the best work he had seen all year. In conjunction with the exhibition, the critically acclaimed, Mörel Books will publish the work as a book.

MATTHEW STONE – Body Language
Matthew Stone’s (b. 1982) human landscapes are monumental and simple, strong and fragile. His mounds of naked bodies are presented as multidimensional beings full of life.

The pivotal questions are of separation and return, of challenges to perceptions of individuality. Separated bodies physically return; placed together to undergo a romantic mutation that enables a metaphysical reconnection. Stone uses the interplay of light and darkness to follow sculptural curves and surfaces, awakening the imagination’s desire to delve into the (c)overt.

It is this polarisation that creates the fields of tension in all of Stone’s works. Our surroundings and ourselves often seem divided into irreconcilable binaries: right/wrong, light/dark, good/evil, I/other. Rather than rejecting these overly simplistic, seeming contradictions, Stone proposes new contexts for their powerful co-existence.

In his performative rituals and collectively-minded shoots the camera becomes a shamanic tool used to invoke and create history, rather than to document it. With art as his weapon of choice Matthew challenges fear and denudes a newly defined optimism that not only sheds light on man, but also on the endless possibilities we are all composed of.

Matthew Stone was recently named the most influential living British artist under 30 by The Sunday Times and Norman Rosenthal, curator and critic, has draw comparison to the energy of a young Hirst. This is Matthew Stone’s first solo exhibition in Denmark.

We look forward to seeing you.

Please do not hesitate to contact the gallery for further information:
+45 3331 0321 / elg@v1gallery.com / V1 Gallery / Flæsketorvet 69 / 1711 Copenhagen V / Denmark / www.v1gallery.com
Opening hours: Wednesday-Friday: 12-18. Saturday: 12-16 or by appointment.
THANK YOU: Werkstette, Union Gallery, Tuborg, Pernod and Nanna Thylstrup for text.