JOHN COPELAND: ANSWERS TO QUESTIONS I NEVER ASKED

JOHN COPELAND: ANSWERS TO QUESTIONS I NEVER ASKED

Flæsketorvet 69 - 71Copenhagen, Denmark Friday, May 25, 2012Saturday, June 30, 2012

Flæsketorvet 69 - 71
Copenhagen, Denmark
Friday, May 25, 2012Saturday, June 30, 2012

Please scroll down for english version

Det er en stor fornøjelse, at kunne præsentere John Copelands (USA, 1976) soloudstilling ANSWERS TO QUESTIONS I NEVER ASKED (Svar på spørgsmål jeg aldrig stillede).

Copelands værker bærer præg af spænding. Malerierne vibrerer mellem figuration og abstraktion, og sætter med ét øje og hjerne på arbejde. De afbillede situationer; små og store middagsselskaber, originale bikers, klassiske portrætteringer, dvælende nøgne kvinder og grovkornede stilleben deler alle en filmisk snapshot-kvalitet. Værkerne genererer nysgerrighed, undren og spørgsmål. Hvad foregår der? Hvad er der lige sket? Hvad kommer til at ske?
Der er spænding i det malede øjeblik. En følelse af påtrængende nødvendighed, forstærket af den tilsyneladende voldsomme hastighed, hvormed værkerne er skabt. Som hvis øjeblikket ikke var indfanget hurtigt, ville det forsvinde. Øjeblikke som disse varer aldrig evigt.

I sammenstilling til denne tidsmæssige spænding i det enkelte værk, er der en tidløshed i det generelle indhold og billedsprog. Denne kontrast bliver yderligere fremhævet af malerstilen, som ubesværet trækker på neo-ekspressionisme, bad painting (som defineret af Marcia Tucker) og abstrakt ekspressionisme.

Ved nærmere overvejelse af denne gruppe nye værker – 13 malerier og 10 arbejder på papir – er et andet gennemgående tema billedet af billedet. Maleri af mennesker der betragter malerier. Malerier i malerier. Mennesker reflekteret i spejle. Forvrængede refleksioner af figurer, der bliver til abstraktioner og vice versa. En simultan følelse af voyeurisme og af at blive overvåget. Copelands arbejde er smukt ubehageligt, vold og kødelige fristelser smiler tillokkende til beskueren. Hvis du tør stirre, stirrer verden lige tilbage på dig.

ANSWERS TO QUESTIONS I NEVER ASKED er den amerikanske maler John Copelands anden soloudstilling på V1 Gallery. Copeland tilhører en yngre generation af hyldede kunstnere med base i New York, som har givet nyt liv til det narrative samtidsmaleri. Copeland har det seneste år deltaget i udstillinger i Zürich (Schweiz), Boston (USA), Portland (USA) og New York (USA). Copeland deltager også med værker på den kommende udstilling: ”Underværker – Mesterværker fra danske privatsamlere” på Kunsten i Aalborg (åbner den 9. Juni). I det seneste nummer af kunstmagasinet Elephant, som netop er udkommet, er der et længere interview med kunstneren.

_________________________________________________________________

V1 Gallery proudly presents ANSWERS TO QUESTIONS I NEVER ASKED a solo exhibition by John Copeland (US, 1976).

There is tension in Copeland’s works. The paintings vibrate between figuration and abstraction, putting your eye and mind to work at first glance. The situations depicted; dinner parties, original bikers, classic portraiture, lingering nudes and gritty still lives share a cinematic snapshot quality. The works generate curiosity and questions; what is happening? What has occurred? What will happen next? There is suspense in the painted moment, a sense of urgency, amplified by the seemingly furious pace of the painting style. As if it had not been captured fast, it would disappear. Moments like these never last.

In juxtaposition to the suspense in the single work, there is a timelessness in the subjectmatter and general imagery. This contrast is also emphasized by the style of painting, that effortlessly draws from neo expressionism, bad painting (as defined by Marcia Tucker) and abstract expressionism.

Contemplating this new body of work, 13 paintings and 10 works on paper, another reorcurring theme is images of images. Paintings of people looking at paintings. People reflected in mirrors. Distorted reflections of figures turning to abstraction or vica versa. A feeling of voyerism and simultiniously being watched. Copeland’s work is beautifully uncomfortable, violence and carnal pleasure smile at you, enticing you.
If you stare, the world stares right back at you.

ANSWERS TO QUESTIONS I NEVER ASKED is American painter John Copeland's (1976) second solo exhibition with V1 Gallery in Denmark. Copeland is part of a younger generation of prolific New York based painters revitalizing the narrative of contemporary painting. Copeland has recently taken part in exhibitions in Zurich (Switzerland), Portland (USA), Boston (USA) and New York (USA). Copeland’s work will also be featured in the upcoming exhibition “Wonder Works – Master Works from Private Danish Collections at the Museum Of Modern Art Aalborg, Denmark (opening June 9). An interview with John Copeland is featured in the new spring issue of Elephant magazine (issue no 10).