The Debut of Western Painting in China:
Early 20th-Century Chinese Oil Painting Exhibition

The Debut of Western Painting in China:
Early 20th-Century Chinese Oil Painting Exhibition

invitation

Invitation

Saturday, September 22, 2012Thursday, October 11, 2012


Beijing, China

The Debut of Western Painting in China: Early 20th-Century Chinese Oil Painting Exhibition
Sept. 22 to Oct. 11

Opening Recepition: Triumphart Art Space, 4 pm, September 22, 2012

Artists:
Li Tiefu, Chen Baoyi, Yan Wenliang, Wang Yachen, Xu Beihong,
Fang Junbi, Guan Liang, Lin Fengmian, Wu Dayu, Zhou Bichu,
Pang Xunqin, Qin Xuanfu, Zhu Yuanzhi, Huang Xianzhi, Hu Shanyu,
Lin Dachuan, Sha Qi, Tu Ke, Chu Teh-chun, Zao Wuki, Wu Guanzhong