Trigg Ison Fine Art

one eyed jacks by gustav rehberger

Gustav Rehberger

One Eyed Jacks, 1961

Price on Request

perpetuum by gustav rehberger

Gustav Rehberger

Perpetuum, 1991

Price on Request

man of destiny by gustav rehberger

Gustav Rehberger

Man of Destiny, 1977

Price on Request

repose iii by gustav rehberger

Gustav Rehberger

Repose III, 1980

Price on Request

repose ii by gustav rehberger

Gustav Rehberger

Repose II, 1980

Price on Request

repose i by gustav rehberger

Gustav Rehberger

Repose I, 1980

Price on Request

wild horses by gustav rehberger

Gustav Rehberger

Wild Horses, 1938

Price on Request

genesis iii by gustav rehberger

Gustav Rehberger

Genesis III, ca. 1984

Price on Request

genesis ii by gustav rehberger

Gustav Rehberger

Genesis II, 1976

Price on Request

contemplation by gustav rehberger

Gustav Rehberger

Contemplation, 1983

Price on Request

three friends by ron blumberg

Ron Blumberg

Three Friends, ca. 1952

Price on Request

maestro by ron blumberg

Ron Blumberg

Maestro, ca. 1948

Price on Request

the happy couple by ron blumberg

Ron Blumberg

The Happy Couple, ca. 1948

Price on Request

nude by ron blumberg

Ron Blumberg

Nude, ca. 1948

Price on Request

analytic session by ron blumberg

Ron Blumberg

Analytic Session, ca. 1948

Price on Request

tennis game by ron blumberg

Ron Blumberg

Tennis Game, ca. 1952

Price on Request