Art Show Busan (Busan, Korea)

Art Show Busan (Busan, Korea)

Osaka, Japan Thursday, June 7, 2012Monday, June 11, 2012


Osaka, Japan
Thursday, June 7, 2012Monday, June 11, 2012

Booth : G-17 @ New Exhibition Hall 1st Floor, Outdoor exhibition space
Artists : Akiko Sumiyoshi, Kaoru Soeno, Kotatsu Iwata, Hirohito Nomoto, Yoshiyuki Ooe and Yayoi Kusama

http://www.artshowbusan.com/