Tepper Takayama Fine Arts

Antilipseis, ISSUE # 20
TRANSPORTATION
Robert Welsh Wall Street Journal
Antilipseis, ISSUE # 10
'Architectural Photography'
Amazonia Luz e Reflexao, Fundacao Nacional de Arte, Funarte, Rio de Janeiro, Brazil, 1997. (Edgar Moreno, Milton Montenegro, Cassio Vasconcellos, Evandro Teixeira, Rogerio Reis, Jose Medieros, Mario Cravo Neto, Cristiano Mascaro and others.)
Antilipseis, ISSUE # 5
'Architectural Photography'