Tepper Takayama Fine Arts

Apr 2, 2010
Antilipseis, ISSUE # 20
TRANSPORTATION
Jan 1, 2010
Robert Welsh Wall Street Journal
Oct 1, 2007
Antilipseis, ISSUE # 10
'Architectural Photography'
Amazonia Luz e Reflexao, Fundacao Nacional de Arte, Funarte, Rio de Janeiro, Brazil, 1997. (Edgar Moreno, Milton Montenegro, Cassio Vasconcellos, Evandro Teixeira, Rogerio Reis, Jose Medieros, Mario Cravo Neto, Cristiano Mascaro and others.)
Antilipseis, ISSUE # 5
'Architectural Photography'