SCAI The Bathhouse/Shiraishi Contemporary Art Inc.

rising by tomoko shioyasu

Tomoko Shioyasu

rising, 2008

Price on Request

pulsation by tomoko shioyasu

Tomoko Shioyasu

pulsation, 2011

Price on Request

grid #3 by kohei nawa

Kohei Nawa

Grid #3, 2010

Price on Request

polygon-double-deer #2 by kohei nawa

Kohei Nawa

Polygon-Double-Deer #2, 2011

Price on Request

untitled by anish kapoor

Anish Kapoor

Untitled, 2010

Price on Request

sun pillar by mariko mori

Mariko Mori

Sun Pillar, 2010

Price on Request

orbits - lands of emptiness 2011 by noriko ambe

Noriko Ambe

Orbits - Lands of Emptiness 2011, 2011

Price on Request

the sand - the americans : robert frank by noriko ambe

Noriko Ambe

The Sand - The Americans : Robert Frank, 2011

Price on Request

spiral (transformation) #3 by daisuke ohba

Daisuke Ohba

Spiral (transformation) #3, 2010

Price on Request

sakura by daisuke ohba

Daisuke Ohba

Sakura, 2010

Price on Request

nami to kitsune by kentaro kobuke

Kentaro Kobuke

nami to kitsune, 2011

Price on Request

warp time with warp self no.4 by tatsuo miyajima

Tatsuo Miyajima

Warp Time with Warp Self No.4, 2010

Price on Request

plane_long by yusuke komuta

Yusuke Komuta

Plane_Long, 2010

Price on Request

umibe by miwa ogasawara

Miwa Ogasawara

Umibe, 2007

Price on Request

the creature of induction by jeon joonho

Jeon Joonho

The Creature of Induction, 2010

Price on Request

untitled by jeon joonho

Jeon Joonho

Untitled, 2009

Price on Request