Richard Nathanson Impressionist & 20th Century Art

woman's kimono

Woman's Kimono, ca. 1912–1926

Price on Request

woman's kimono

Woman's Kimono, ca. 1940–1959

Price on Request

woman's kimono

Woman's Kimono, ca. 1920–1939

Price on Request

woman's kimono

Woman's Kimono, ca. 1930–1939

Price on Request

girl's underkimono

Girl's Underkimono, 1912–1926

Price on Request

woman's formal kimono

Woman's Formal Kimono, ca. 1930–1939

Price on Request