MARTIN ASBAEK GALLERY

Tjorg Douglas Beer: Snow in the Jungle (Martin Asbaek Gallery)

Tjorg Douglas Beer: Snow in the Jungle (Martin Asbaek Gallery)

Copenhagen, Denmark Friday, February 24, 2012Saturday, March 17, 2012


Copenhagen, Denmark
Friday, February 24, 2012Saturday, March 17, 2012

Please scroll down for English version


Tjorg Douglas Beer

Snow in the Jungle

24. februar – 17. marts 2012

Fernisering fredag den 24.februar 2012 kl. 17-23

Den tyske kunstner Tjorg Douglas Beer (f.1973) er en af sin generations mest markante talenter, hvis kunstneriske udtryk favner bredt. Installatoriske projekter, skulpturer og navnlig arbejdet med maleriet i et udvidet felt udforskes og bryder nu frem på kunstnerens første solo udstilling Snow in the Jungle i Martin Asbæk Gallery. Værkerne er en personlig sampling af indtryk fra hverdagen med inspiration fra populærkulturen, sociale og politiske aspekter samt mange daglige indtryk fra Berlin og Hamburg, hvor kunstneren har sit virke.

Tjorg Douglas Beers værker er uberegnelige, spontane, dybt originale og unikke i udtrykket. Udtrykket er farverigt og råt med både figurative og abstrakte elementer.

Snow in the Jungle er titlen på den nye serie malerier, der viser en række utopiske landskaber med malplacerede personer, der enten varmer sig ved et bål eller går på opdagelse i junglen. De keramiske bemalede skulpturer, der er spredt ud i udstillingsrummet ligner til forveksling barnemannequiner, men med et eftertænksomt voksent udtryk. Figurerne er overmalet med sort farve og ligner enten fascistiske børn med muterede hunde, hjemløse iklædt militærtøj, tiggere eller en spåkone på en olietønde.

Igennem alle værkerne fra skulpturer til collager reflekteres der over de politiske realiteter og sociale uligheder samfundet står overfor. Trods de seriøse emner har værkerne en ironisk legende karakter.

I installationerne som Hirnwaschanlage-Brainwashing Plant fra udstillingen på Mitchell-Innes & Nash i New York, Central Services fra Museum für Moderne Kunst i Bremen, Narkose#2 på Stadsgalerij i Heerlen og Future Islands fra Instut für Moderne Kunst i Nürnberg tematiseres emner som det kollektive følelsesløse samfund, religiøs overbevisning, den politiske mekanisme og det håbløse moderne samfund.

I forbindelse med udstillingen udgives kunstnerens første publikation UTOPIA.


___________________________________________________________________


Tjorg Douglas Beer

Snow in the Jungle

24 February – 17 March 2012

Opening Friday 24 February, 5 - 11 pm.

The German artist Tjorg Douglas Beer (b. 1973) is one of the most striking talents of his generation, and his artistic expression ranges wide. Installation projects, sculptures and especially work with painting in an expanded field are explored and are now being unleashed in the artist’s first solo exhibition, Snow in the Jungle, at the Martin Asbæk Gallery. The works are a personal sampling of impressions from everyday life with inspiration from popular cul¬ture, social and political aspects and many everyday impressions from Berlin and Hamburg, where the artist is active.

Tjorg Douglas Beer’s works are unpredictable, spontaneous, profoundly original and unique in expression. The idiom is colourful and raw, with both figurative and abstract elements.

Snow in the Jungle is the title of the new series of paintings that shows a number of utopian landscapes with misplaced persons either warming themselves at a fire or going exploring in the jungle. Painted ceramic sculptures scattered over the exhibition space are hardly distinguishable from child mannequins, but have a thoughtful, adult expression. The figures are painted and glazed and combined with contemporary materials like clothes, plastic bags. Some of the sculptures look like fascist children with mutated dogs, homeless people in military clothing, beggars or a fortune-teller on an oil drum.

Throughout the works, from sculptures to collages, the artist reflects on the political realities and social inequalities facing society. Despite the serious subjects the works have an ironi¬cally playful character.

The installations, such as Hirnwaschanlage – Brainwashing Plant from the exhibition at Mit¬chell-Innes & Nash in New York, Central Services from the Museum für Moderne Kunst in Bremen, Narkose#2 from Stadsgalerij in Heerlen and Future Islands from the Institut für Moderne Kunst in Nürnberg, deal with themes like the collective numbness of society, reli¬gious conviction, the political apparatus and the hopelessness of modern society.

In connection with the exhibition, a new publication UTOPIA ( StrzeleckiBooks 2012, Tjorg Douglas Beer „UTOPIA“ Text by Max Henry ) will be presented at the gallery.