MARTIN ASBAEK GALLERY

Elina Brotherus (Martin Asbaek Gallery)

Elina Brotherus (Martin Asbaek Gallery)

Copenhagen, Denmark Friday, June 1, 2012Saturday, June 30, 2012
through the looking-glass by elina brotherus

Elina Brotherus

Through the looking-glass, 2011

Price on Request

nudo fiorentino by elina brotherus

Elina Brotherus

Nudo fiorentino, 2010

Price on Request


Copenhagen, Denmark
Friday, June 1, 2012Saturday, June 30, 2012

Please scroll down for english version

Elina Brotherus (b.1972) er en af Finlands mest internationale, anerkendte fotograferer og videokunstner, der med sin anden solo udstilling i Martin Asbæk Gallery inviterer beskueren med på en rejse rundt i det franske smukke interiør og landskab. Gennem de seneste 13 år har Frankrig været kunstnerens andet hjem, og derved dannet baggrund for en række fotografiske serier.

Brotherus fotografier er poetiske og alligevel virkelighedsnære. Fra de tidlige arbejder, hvor de subjektive erfaringer og kærligheden i dens nærvær og fravær var i fokus. Sidenhen serien The New Paintings (2000-04), der skildrede æstetiske landskaber fra kunstnerens hverdag, rejser og med særlig fokus på horisonten og lysets forandring.

I 2002 begynder serien Model Studies, hvor modellen ofte i form af kunstneren selv udforsker sammenhængen mellem individ og rum, både i forbindelse med interiør og landskaber. Modellen vender ofte ryggen til beskueren, hvilket tilfører fotografierne en rolig fordybelse frem for en konfrontation.

Siden 2005 har Brotherus arbejdet på serien Artist and her model, der referer dels til hendes brug af andre modeller i relation med hende selv og dels hendes interesse for måde at betragte sin model. Kunstnerens blik er neutralt, observerende, granskende og til tider overraskende og beundrende.

Et af de mest tydelige karakteristika ved Brotherus’ fotografier er brugen af hende selv som model. Men der er ikke tale om et selvportræt men kroppen set rent objektivt og synliggørelsen af kunstneren betragtning af modellen. At Brotherus selv agerer model tydeliggøres ved at kameraets udløser ofte er et ganske centralt element.

Udstillingen i Martin Asbæk Gallery er retrospektiv med et udvalg af nye og ældre værker gennem de seneste 10 år. Velkommen til fernisering fredag den 1.juni kl. 17-19

_____________________________________________________________________

Elina Brotherus (b.1972) is one of Finland’s most international, recognized photographers and video artists. With her second solo exhibition at Martin Asbæk Gallery she invites the viewer on a journey around beautiful French interiors and landscapes. For the past 13 years France has been the artist’s second home, and has thus formed the background for a number of photographic series.

Brotherus’ photographs are poetic and yet down-to-earth. From the early works where subjective experience and love, its presence and absence, were in focus, to the series The New Paintings (2000- 04), depictions of aesthetic landscapes from the artist’s everyday life and travels with a special focus on the horizon and the changes in the light.

In 2002 she began the series Model Studies, where the model, often the artist herself, explores the relationship between individual and space, in connection with both interiors and landscapes. Often the model turns her back to the viewer, which gives the photographs a sense of calm absorption rather than confrontation.

Since 2005 Brotherus has been working on the series Artist and her model, which refers on the one hand to her use of other models in relation to herself, and on the other to her interest in ways of regarding her model. The artist’s gaze is neutral, observing, exploratory and sometimes surprising and admiring.

One of the most prominent characteristics of Brotherus’ photographs is the use of herself as model. But these are not merely self-portraits; they are the body viewed purely objectively, and the rendering visible of the artist’s view of the model. The fact that Brotherus herself plays the model is made very clear by the way the camera shutter release cable is often a quite central element.

The exhibition at Martin Asbæk Gallery is retrospective with a selection of new and older works from the past ten years.

Welcome to the opening, Friday 1 June 5-7 p.m.