MARTIN ASBAEK GALLERY

Berta Fischer (Martin Asbaek Gallery)

Berta Fischer (Martin Asbaek Gallery)

Copenhagen, Denmark Friday, April 27, 2012Saturday, May 26, 2012


Copenhagen, Denmark
Friday, April 27, 2012Saturday, May 26, 2012

Please scroll down for English version

Berta Fischer

27 April - 26 May 2012

Fernisering fredag 27. april kl. 17-19

Abstrakte lette plexiglas skulpturer i selvlysende farver oplyser Martin Asbæk Gallerys klassiske hvide lokaler. De strålende selvlysende farver, gul, blå, rød, grøn eller orange fylder rummet med et magisk lys, der når det naturlige lys fanger skulpturernes skarpe kanter, får farverne til at eksplodere og nye linier tegner sig rundt i rummet.

Trods samarbejdet med galleriet kan føres tilbage til 2005 er det bare den tyske kunstner Berta Fischers anden soloudstilling i galleriet. Værkerne er alle skabt specifikt til udstillingen og spænder fra mindre vægobjekter til et fossil, der strækker sig to meter op ad væggen og breder sig ud, som et træ, der strækker sig mod lyset.

Fischers arbejde er forbundet med den type abstraktion, der kræser om at reducere værket til summen af materiale og form udfra en poetisk forstand. Hos kunstneren bliver det til værker, der er fulde af nærvær, og hvor lyset og bevægelsen er centrum.

Inspirationen til de transperante skulpturer kan findes i kunstnersammenslutningen Abstraction-Création. Kunstnersammenslutningen har sin oprindelse i 30’ernes Paris, hvor de dominerende retninger indenfor gruppen var konkret kunst, neoplaticisme og konstruktivisme. Inspirationen kan særlig findes hos Naum Gabo, der var pioner indenfor kinetiske værker, hans bror Antoine Pevsner’s twistede skulpturer samt de sene perspex værker af Georges Vantongerloo. Det interessante ved disse kunstnere er deres arbejde med transperante materialer og deres nytænkning og behandling af den klassiske forstilling om en skulptur.

Berta Fischer (f. 1973) er en anderkendt tysk kunstner for sit arbejde med skulpturer skåret i transparent akryl glas eller ren PVC-film, bøjet og foldet ved hjælp af varme, der straks fanger beskuerens blik. Fischer har gennem de seneste år udstillet verden over på gallerier, museer samt en række internationale præstigefyldte kunstmesser. Værkerne idag er repræsenteret i flere offentlige såvel som private kunstsamlinger.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berta Fischer

27 April - 26 May 2012

Opening Friday 27 April 2012 5 - 7 PM.

Abstract, light Plexiglas sculptures in fluorescent colours light up Martin Asbæk Gallery’s classic white spaces. The bright, luminescent colours yellow, blue, red, green or orange fill the space with a magical light which, when the natural light catches the sharp edges of the sculptures, makes the colours explode and new lines emerge around the space.

Although her collaboration with the gallery can be traced back to 2005, this is only the German artist Berta Fischer’s second solo exhibition at the gallery. The works have all been created specifically for the exhibition and range from small wall objects to a fossil that extends two meters up the wall and spreads out like a tree reaching for the light.

Fischer’s work is related to the type of abstraction that revolves around reducing the work to the sum of material and form on the basis of a poetic sensibility. For this artist the result is works that are full of presence, and where light and motion are central.

The inspiration for the transparent sculptures can be found in the artists’ movement Abstraction-Création, which had its origins in the Paris of the 1930s, when the dominant tendencies in the group were Concrete Art, Neoplasticism and Constructivism. In particular inspiration can be found in Naum Gabo, who was a pioneer of kinetic works, his brother Antoine Pevsner’s twisted sculptures, and the late perspex works of Georges Vantongerloo. The interesting things about these artists are their work with transparent materials, their inno¬va¬tive thinking and their treatment of the classic idea of a sculpture.

Berta Fischer (b. 1973) is a German artist acknowledged for her work with sculptures carved in transparent acrylic glass or pure PVC film, bent and folded by means of heat, which immediately capture the gaze of the viewer. Throughout recent years Fischer has exhibited all over the world in galleries and museums and at a number of prestigious international art fairs. Today her works are represented in several public as well as private art collections.