MARTIN ASBAEK GALLERY

BENT HOLSTEIN: SEEN & UNSEEN II (Asbaek)

BENT HOLSTEIN: SEEN & UNSEEN II (Asbaek)

Copenhagen, Denmark Friday, August 10, 2012Saturday, September 8, 2012
invitation

Invitation

Price on Request


Copenhagen, Denmark
Friday, August 10, 2012Saturday, September 8, 2012

Please scroll down for English version

BENT HOLSTEIN: SEEN & UNSEEN II
10. august - 8. september 2012

På udstillingen SEEN & UNSEEN II viser Bent Holstein en række unikke værker, der ligner virkelighed, men reelt er de ikke eksisterende.

Værkerne er bygget op af motiver baserede på håndkolorerede ætsninger, der stammer tilbage fra slutningen af 1970erne, kombineret med fotografier af patinerede vægge fra blandt andet New York og Berlin. Alt sammensat med indfarvede papirsektioner der igen er blevet fotograferet og benyttet i de færdige værker. Således er værkerne skabt af adskillige billeder, der viser flere lag af tid. Motiverne er unseen i modsætning til fotografierne, der er seen. SEEN&UNSEEN II er en udstilling, der i udtryk refererer til tidligere arbejder af Bent Holstein. Men her opleves de i et helt nyt format, hvor Holsteins kunstneriske filosofi, der søger inspiration i det naturlige omkring os og menneskets relation til dette, oversættes til et udtryk, der er formet så det passer i en moderne kontekst. Udtrykket er skærpet til og strømlinet (krise)tiden – ikke blot den miljømæssige men også den økonomiske.

Udstillingen fremhæver Bent Holsteins evige søgen efter nye udtryk og teknikker samt en yderst raffineret detaljerigdom, der føjer en ekstra dimension til værkerne. Vi konfronteres ikke blot med det sete men også med den usete repræsentation af virkeligheden.

Velkommen til fernisering
 Fredag den 10. august 2012 imellem kl. 17.00 - 19.00_____________________________________________________________________

BENT HOLSTEIN: SEEN & Unseen II
10th august - 8 september 2012

On the exhibition SEEN & UNSEEN II Bent Holstein shows a series of unique works that resemble reality, but in reality are not existent.

The works are made from motives based on hand-colored etchings, dating back from the late 1970s, combined with photographs of patinated walls from cities like New York and Berlin. All combined with colored paper sections, which in turn have been photographed and used in the finished works. Thus, the works are made of the several images,expressing the multiple layers of time. The motifs are UNSEEN in contrast to the photographs that are SEEN.

SEEN & UNSEEN II is an exhibition which in terms refer to earlier works by Bent Holstein. But the works are experienced in a completely new form, where Holsteins artistic philosophy,which seeks inspiration in the natural around us and man's relation to the same, is translated into an artform that is shaped to fit into a modern context. The expression is enhanced and streamlined to our (crisis) time - not just to the environmental ,but also to the economic situation.

The exhibition highlights Bent Holsteins eternal search for new expressions and techniques, and a highly refined detail that adds an extra dimension to the works. We are confronted not only by the SEEN but also by the UNSEEN representation of reality.

Welcome to the opening Friday the 10th August 2012 between the hours. 17.00 to 19.00