Madelyn Jordon Fine Art

China Here And Now: Contemporary Chinese Photography

China Here And Now: Contemporary Chinese Photography

Scarsdale, NY, USA Friday, February 29, 2008Saturday, April 5, 2008
to add one meter to an anonymous mountain by zhang huan

Zhang Huan

To Add One Meter to an Anonymous Mountain, 1995

Price on Request


Scarsdale, NY, USA
Friday, February 29, 2008Saturday, April 5, 2008

Including works by Zhang Dali, Hong Hao, Zhang Huan, Zhuang Hui, Wang Jinsong, Hong Lei, Fang Lijun, Wang Qingsong, Rong Rong, Cang Xin, and Huang Yan