Madelyn Jordon Fine Art

China Here And Now: Contemporary Chinese Photography

China Here And Now: Contemporary Chinese Photography

to add one meter to an anonymous mountain by zhang huan

Zhang Huan

To Add One Meter to an Anonymous Mountain, 1995

Price on Request

Friday, February 29, 2008Saturday, April 5, 2008


Scarsdale, NY USA

Including works by Zhang Dali, Hong Hao, Zhang Huan, Zhuang Hui, Wang Jinsong, Hong Lei, Fang Lijun, Wang Qingsong, Rong Rong, Cang Xin, and Huang Yan