Blindspot Gallery Home Artists Exhibitions Art Fairs Inventory Gallery InfoBlindspot Gallery

Nadav Kander: Curves of Moon and Rivers of Blue   May 10 - Jul 19, 2014
Selected Artists
Anothermountainman Jiang Pengyi Maleonn Kurt Tong
David Boyce Jiang Zhi Mo Yi Wong Wo Bik
Cui Xiuwen Nadav Kander Annysa Ng Yangjiang Group
Gu Zheng Ken Kitano Paul Yeung Zhang Haier
Han Lei Li Jun Ren Hang Zhang Xiao
Ho Siu Nam, South Lin Zhi Peng Rong Rong & inri Zhao Liang
Hong Lei Liu Zheng Rong Rong (Lu Zhirong) Zheng Guogu

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.