A Thousand Plateaus Art Space Home Artists Exhibitions Art Fairs Inventory Gallery InfoA Thousand Plateaus Art Space

He Gong and My Friends   Apr 12 - May 27, 2014    Also Currently Showing more 
Selected Artists
Chen Liangjie Li Yin Shen Liang Xiao Kegang
Chen Qiulin Li Yin Shen Xiaotong Xie Bingxin
Chen Xianhui Liu Chuanhong Shi Jindian Xiong Yu
Nicolas Grospierre Luo Mingyi Tu Hongtao Yang Shu
He Duoling Ma Wenting Wang Chuan Yin Ge
He Gong Catherine Melin Wang Yin Yu Ji
Ji Yiwei Qi Lan Wu Shuang Zhai Liang
Li Lang Qin Qi
   MORE MORE 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.