Pearl Lam Galleries Home Artists Exhibitions Art Fairs Inventory Gallery InfoPearl Lam Galleries

Juju Sun: The Pattern of the City (Shanghai)   Mar 24 - May 3, 2014    Also Currently Showing more 
Selected Artists
Maarten Baas Syaiful Aulia Garibaldi Liang Juhui Studio Makkink & Bey
Isidro Blasco Jenny Holzer Jason Martin Su Xiaobai
Mattia Bonetti André Kneib Michael Chow aka Zhou Yinghua ~O-O~ Juju Sun
Patrice Butler Lan Zhenghui Qiu Deshu Peter Ting
Simon Casson Lei Hong Qiu Zhenzhong Wang Dongling
Danful Yang Li Huasheng Shao Fan Wang Tiande
André Dubreuil Li Tianbing Shao Yan Wei Ligang
Golnaz Fathi Li Xiaojing
   MORE MORE 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.