Chambers Fine Art Home Artists Exhibitions Art Fairs Inventory Gallery InfoChambers Fine Art

Multiple Perspectives: New Works by Xie Xiaoze   Feb 27 - Apr 12, 2014    Also Currently Showing more 
Selected Artists
Ai Weiwei He Yunchang (A Chang) Shi Jing Zheng Shengtian and Wang Dongling
Cai Guo-Qiang Hong Hao Shi Jinsong Wang Jianwei
Cai Jin Hong Lei Song Dong Wang Tiande
Chi Peng Lu Shengzhong Song Dong and Yin Xiuzhen Wenda Gu
Cui Fei Mi Mai Su Zhiguang Weng Fen (Weng Peijun)
Ai Weiwei, Wang Xingwei and Ding Yi Qiu Shihua Taca Sui Wu Jian'an
Feng Mengbo Qiu Zhijie Tang Yi Xiaoze Xie
Guo Hongwei Rong Rong (Lu Zhirong)
   MORE MORE 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.