Dasha Bazanova

Dasha Bazanova

monkey#2 by dasha bazanova

Dasha Bazanova

Monkey#2, 2014

Price on Request

Saturday, July 5, 2014Wednesday, July 16, 2014

278 Grand Street
New York, NY 10002 USA

Presenting a new INSTALLATION by Dasha Bazanova opening Saturday July 5th, 6-9pm and still exhibiting paintings by Derek Des Islets

Opening reception: Saturday July 5th, 6-9pm
Second reception: Wednesday July 9th, 6-9 pm