AIPAD Photography Show

AIPAD Photography Show

Cologne, Germany Thursday, March 17, 2011Sunday, March 20, 2011
eiko oshima, actress in the film shiiku (prize stock) by shomei tomatsu

Shomei Tomatsu

Eiko Oshima, Actress in the film Shiiku (Prize Stock), 1961

Price on Request


Cologne, Germany
Thursday, March 17, 2011Sunday, March 20, 2011

AIPAD Photography Show

Park Avenue Armory, New York
Booth 314

Shomei Tomatsu
Shin Yanagisawa
Yutaka Takanashi
Daido Moriyama
Nobuyoshi Araki
Issei Suda
Rinko Kawauchi
Lieko Shiga
and August Sander