Galerie Paris-Beijing

Incarnations

Incarnations

Paris, France Thursday, March 22, 2012Saturday, April 28, 2012
invitation

Invitation

Price on Request


Paris, France
Thursday, March 22, 2012Saturday, April 28, 2012

Vernissage le jeudi 22 mars dès 18 heures

Opening Thursday, March 22 from 6pm

Ai Weiwei, Zhang Huan, Zhu Ming, Liu Bolin, Li Wei, Cang Xin, Hei Yue