Pieter Cock van Aelst the Elder

(Flemish, 1502–1550)