Aug 24, 2014

Danh Vo: We The People (Beijing)

Sep 8, 2013

SHIRIN NESHAT: THE BOOK OF KINGS (Beijing)

Mar 24, 2013

LOUISE BOURGEOIS: ALONE AND TOGETHER (Beijing)

Jan 31, 2013

CAI GUO-QIANG (Copenhagen)

Sep 6, 2012

CAI GUO-QIANG - OPENING FAURSCHOU FOUNDATION (Copenhagen)