Triumph Art Space Home Artists Exhibitions Art Fairs Inventory Gallery Info

 Back To Current Exhibitions   

The Debut of Western Painting in China:
Early 20th-Century Chinese Oil Painting Exhibition    Sep 22 - Oct 11, 2012

Invitation
Invitation
 
  
View :    Past Exhibitions      
 
The Debut of Western Painting in China: Early 20th-Century Chinese Oil Painting Exhibition
Sept. 22 to Oct. 11

Opening Recepition: Triumphart Art Space, 4 pm, September 22, 2012

Artists:
Li Tiefu, Chen Baoyi, Yan Wenliang, Wang Yachen, Xu Beihong,
Fang Junbi, Guan Liang, Lin Fengmian, Wu Dayu, Zhou Bichu,
Pang Xunqin, Qin Xuanfu, Zhu Yuanzhi, Huang Xianzhi, Hu Shanyu,
Lin Dachuan, Sha Qi, Tu Ke, Chu Teh-chun, Zao Wuki, Wu Guanzhong

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.