Wang Guofeng, News, November 21 - December 21, 2013, $30 catalog
Auguste Rodin, May 16 - June 22, 2013, $30 catalog
Chu Teh-Chun, Nature in Abstraction, October 5 – November 3, 2012 $30 catalog
Bernar Venet Hong Kong, May 2012, $30 catalog
Hans Hartung, Paintings: 1960's - 1970's, Feb. 16 – April 13, 2012 $30 catalog