architectura glaciei by teresa emanuele

Teresa Emanuele

Architectura Glaciei

labor afer by teresa emanuele

Teresa Emanuele

Labor Afer, 2012

labor fluitans by teresa emanuele

Teresa Emanuele

Labor Fluitans, 2012

labor gravis by teresa emanuele

Teresa Emanuele

Labor Gravis, 2012

labor lenis by teresa emanuele

Teresa Emanuele

Labor Lenis, 2012

labor maris by teresa emanuele

Teresa Emanuele

Labor Maris, 2012

me svbicio imperio by teresa emanuele

Teresa Emanuele

Me Svbicio Imperio, 2013

apocalypse - new york by enzo fiore

Enzo Fiore

Apocalypse - New York, 2014

apocalypse london by enzo fiore

Enzo Fiore

Apocalypse London, 2014

genesis - andy warhol by enzo fiore

Enzo Fiore

Genesis - Andy Warhol, 2013

genesis - damien hirst by enzo fiore

Enzo Fiore

Genesis - Damien Hirst, 2013

genesis - grace kelly by enzo fiore

Enzo Fiore

Genesis - Grace Kelly, 2013

genesis: j.m. basquiat by enzo fiore

Enzo Fiore

Genesis: J.M. Basquiat, 2013

the ability of living beings to adapt to the surrounding environment by enzo fiore

Enzo Fiore

The ability of living beings to adapt to the surrounding environment, 2013

cap 1320 by omar hassan

Omar Hassan

Cap 1320, 2014

cesar by omar hassan

Omar Hassan

Cesar, 2014