series images of east mountain no6 by shi xinji

Shi Xinji: Detached Imagery

Mar 29, 2015May 25, 2015
Opening Reception: Mar 29, 2015, 3 p.m. - 6 p.m.

Dong Bin He Road, An Ding men, Dongcheng district Beijing, 100013 China