Luo Quanmu, Yin Zhaoyang, Zhao Gang

Luo Quanmu, Yin Zhaoyang, Zhao Gang

invitation

Invitation

Friday, June 6, 2014Monday, July 7, 2014

798 E. Street no. 2 Jiuxianqiao Raod, Chaoyang District
Beijing, 100015 China

Group exhibition by Luo Quanmu, Yin Zhaoyang, Zhao Gang