love and punishment

love and punishment

huai yang by fu yu

Fu Yu

Huai Yang, 2007

Price on Request

Saturday, October 16, 2010Monday, November 15, 2010


Beijing, China

opening:oct. 16 3-6 pm.

artists: luo quanmu、fu yu、liu liyong、wang mengfei、wang jingyuan、yin chaoyang、qu guangci、roger ballen、araki nobuyoshi、daido moriyama、 kazuhiro ito、yuko soi