Ascending Onto

Ascending Onto

798 East Street, No.2, Jiuxianqiao RoadBeijing, China Saturday, March 1, 2014Tuesday, April 1, 2014

798 East Street, No.2, Jiuxianqiao Road
Beijing, China
Saturday, March 1, 2014Tuesday, April 1, 2014

Ascending Onto
Date: March 1 - April 1 2014

Opening: March 1 Sat. 3-6pm

Araki Nobuyoshi
Christian Schoeler
Ito Kazuhiro
Matthew Barney
Moriyama Daido