A Thousand Plateaus Art Space

Landscape-2011 Spring Exhibition

Landscape-2011 Spring Exhibition

Chengdu, Sichuan China Thursday, March 31, 2011Wednesday, April 20, 2011
dinner by qin qi

Qin Qi

Dinner, 2006

Price on Request

sunny day no. 1 by xiao kegang

Xiao Kegang

Sunny Day No. 1, 2009

Price on Request

thick forest no. 4 by zhu bing

Zhu Bing

Thick Forest No. 4, 2008

Price on Request


Chengdu, Sichuan China
Thursday, March 31, 2011Wednesday, April 20, 2011

Exhibition Director: A Thousand Plateaus Art Space

Participating Artists: Qiu Hongfeng, Qin Qi, Xiao Kegang, Yu Aijun, Zhu Bing, Zhang Xiangxi