Zhejiang Lianhe Auction Co., Ltd.


  

Zhejiang Lianhe Auction Co., Ltd.
Carnival International Plaza
Unit C, 6 Floor
Huzhou, Zhejiang 313000 China
Telephone: +86 13906728055