Zhejiang Hongjia Auction Co., Ltd.


  

Zhejiang Hongjia Auction Co., Ltd.
9 ZiJinHua Road, Xihu District
ZiJin Garden, JiaoLuYuan, Building No. 3, Unit 2, Room 101
Hangzhou, Zhejiang 310015 China
Telephone: +86 571 89716395
Fax: +86 571 89716395

www.zjhjpm.com