Xiamen Huachen Auctions Co., Ltd.


  

Xiamen Huachen Auctions Co., Ltd.
86-3 East BaiLuZhou Road
Xiamen, Fujian 361013 China
Telephone: +86 59 2531 6033
Fax: +86 59 2532 0833

http://www.huachenauctions.com/