Fujian Huaxia Auction Co., Ltd.


  

Fujian Huaxia Auction Co., Ltd.
Room 301-302, 3/F
233 Jiu Yi Street
Quanzhou, Fujian 362000 China
Telephone: +86 595 2256 8208
Fax: +86 595 2256 8207

http://www.hxpm.com.cn/