Beijing Jiali Nianhua International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Jiali Nianhua International Auction Co., Ltd.
Jin Cheng Jian Guo Building No. 5, Room 930
5 Jian Guo Men Bei Da Jie, Dongcheng District
Beijing,  100005 China
Telephone: +86 10 8507 2212

www.jlnhpm.com