Yazhou Shanghe Auction Co., Ltd.


  

Yazhou Shanghe Auction Co., Ltd.
Asia Hotel, Office Building, 2/F, Room 209
8 Xin Zhong Xi Jie, Gongti Beilu
Beijing,  100027 China
Telephone: +86 10 6316 3956
Fax: +86 10 6316 3856

www.shanghepaimai.com