Beijing Longrong International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Longrong International Auction Co., Ltd.
26 Jian Guo Men Nei Street, Dong Cheng, Beijing
Xin Wen Building, 4F, No. 3-4
Beijing,  100005 China
Telephone: +86 10 6527 3402

www.longrongpaimai.com/