Zhe Jiang Jia Han Auction


  

Zhe Jiang Jia Han Auction
122 Shu Guang Road
Shi Mao Center, Unit D, 606
Hangzhou, China
Telephone: 86 0571-85880598
Fax: 86 0571-85880590

www.jhpmgs.com
 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.