Jiangsu Longcheng Auction Co., Ltd.


  

Jiangsu Longcheng Auction Co., Ltd.
9-1 East Tai Hu Road, Xin Bei District
Chang Gao Xin Building, Unit A, 1305
Changzhou, Jiangsu, China
Telephone: 86 0519-88811555 * 816
Fax: 86 0519-88811555 * 816

www.jslcpm.com
 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.