Shengshi Auction


  

Shengshi Auction
South Jie Fang Road, Yue Cheng District
Xing Zhou Commercial Building, Room B3-401
Shaoxing, Zhejiang 312000 China
Telephone: +86 575 8868 2983
Fax: +86 575 8517 2249

www.sspm.com.cn