Chongqing Hua Xia Wen Wu Auction Co., Ltd.


  

Chongqing Hua Xia Wen Wu Auction Co., Ltd.
283 Minsheng Road, Yu Zhong District
Chongqing Bin Guan Shang Wu Da Sha, 19 F
Chongqing,  400010 China
Telephone: 86 023-63554387
Fax: 86 023-63705618

www.cqhxpm.com/
 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.