Qingdao Xin Tian Di Auction Co., Ltd.


  

Qingdao Xin Tian Di Auction Co., Ltd.
19 Zhang Zhou Er Road, Nan District
Bao Men Apartment Building, Room 601
Qingdao,  266071 China
Telephone: +86 532 8086 0232
Fax: +86 532 8086 0231

www.qd-xtd.com