Beijing Zhongheng Yipin International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Zhongheng Yipin International Auction Co., Ltd.
Room 2103, Unit A, San Li Tun SOHO, North Gong Ti Road
Beijing,  100027 China
Telephone: +86 10 8590 0910
Fax: +86 10 8590 0920