Beijing Shengtiantai International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Shengtiantai International Auction Co., Ltd.
3/F, Building A, Hong Du Business Club
28 Dong Jiao Min Xiang, Dongcheng District
Beijing,  100006 China
Telephone: +86 10 6527 9715
Fax: +86 10 6527 6852

www.sttpm.com